Nia Jermin

Aladdin yn Cymraeg!

Bydd y Pantomeim perffaith “Aladdin” yn cyrraedd ym mis Rhagyfr, cynhyrchiad gwych a fydd yn syfrdanu teuluoedd a gynulleidfaoedd o bob oed! #AladdinynNeCymru Ffwrnes Theatre Theatrau Sir Gar

Dewch i hedfan yn uchel ar ein carped o Bantomeim ac ymunwch â’n harwr Aladdin wrth iddo ruthro o gwmpas byd newydd sbon yn chwilio am Jasmine, ei Dywysoges hardd. Gyda chymorth ei frodyr doniol a gwallgo’ JJ a Junior J, a’u mam eithafol Widow Twankey, byddan nhw’n canfod ogof ddirgel sy’n eu denu gyda’i haddewid o aur a chyfoeth. Fydd Aladdin yn rhwbio’r lamp er mwyn gwireddu ei ddymuniadau? Neu fydd y dihiryn Abanazar yn ei dwyllo a’i wneud yn garcharor am byth?! Dim ond drwy ddod i weld Aladdin ym mis Rhagfyr y byddwch yn cael yr ateb: y Pantomeim bywiog llawn hwyl ac antur.

 

Ymunwch ag Aladdin a’i ffrindiau yn y Pantomeim y Nadolig yma gydag un perfformiad Cymraeg arbennig am 10.00am DYDD IAU 13EGRHAGFYR yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin.

Ymunwch ag Aladdin a’i ffrindiau yn y Pantomeim y Nadolig yma gydag un perfformiad Cymraeg arbennig i CHI a’r teulu i gyd am 6.00pm DDYDD SADWRN 15EDRHAGFYR yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin.

Archebwch nawr drwy ymweld â http://www.theatrausirgar.co.uk/en/shows/aladdin-lyric-carmarthen neu ffoniwch Swyddfa Docynnau’r Theatr ar 0345 226 3510

images

 

Rydym yn cynnig disgownt arbennig i bob ysgol sydd am drefnu ymweliad i Bantomeim Aladdin ar y dyddiadau canlynol:

Theatr y Lyric Caerfyrddin:

Dydd Mawrth 11egRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

Dydd Mercher12fedRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

Dydd Iau         13egRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Cymraeg)

Dydd Gwener 14egRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

 

Theatr y Ffwrnes, Llanelli:

Dydd Mercher 19egRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

Dydd Iau         20fedRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

Dydd Gwener 21ainRhagfyr am 10.00am                  (Perfformiad Saesneg)

 

Mae’r tocynnau wedi’u gostwng i £9 ar gyfer pob disgybl gydag Athrawon a staff yn mynd i mewn yn rhad ac am ddim!

Dyma ffordd wych i ddathlu diwedd y tymor gydag ymweliad i Bantomeim Nadolig traddodiadol!

705f310d2c3ae5a29c087bc12293819b--wales-language-north-wales

As part of this year’s Season we are so EXCITED to bring you the WELSH LANGUAGE Performances of ALADDIN- making us the ONLY Company in the UK to bring you the same full scale Pantomime in 2 Languages!!

The perfect Pantomime arrives this December with the amazing ALADDIN, a family friendly production that will astound audiences of all ages! #AladdinSouthWales

Jump aboard our high-flying carpet ride of a Pantomime and join our hero Aladdin as he dashes around a whole new world in search for his Princess, the beautiful Jasmine. With the help of his wacky and hilarious brothers J J and Junior J, and their outrageous mother Widow Twankey, they stumble across a mysterious cave that lures them in with the promise of riches and gold. Will Aladdin rub the lamp and make all his wishes to come true? Or will the evil Abanazar trick him into a life as a prisoner?! Only you can find out with a visit to watch Aladdin this December: the jam packed soaring adventure filled Pantomime.

 You have 2 opportunities of seeing ALADDIN in Welsh: 

Join Aladdin and his Pantomime friends this Christmas with one exclusive welsh language schools performance from 10.00am on THURSDAY 13THDECEMBER at the Lyric Theatre Carmarthen.

Join Aladdin and his Pantomime friends this Christmas with one exclusive welsh language performance for YOU and all the family at 6.00pm on SATURDAY 15THDECEMBER at the Lyric Theatre Carmarthen.

Book now by visiting http://www.theatrausirgar.co.uk/en/shows/aladdin-lyric-carmarthen or call the Theatre Box Office on 0345 226 3510

GET INVOLVED

Wednesday, February 13th, 2019 at 2:23am
  • 13
  • 0